Home / วารสาร / ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 (ต.ค.56–มี.ค.57)

ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 (ต.ค.56–มี.ค.57)


วารสารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์  ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 (ต.ค.56–มี.ค.57)    Full  Text

Table of Contents

ปกหน้าใน                                                                                                                                                                                          
บทบรรณาธิการ
สารบัญ

บทความวิชาการ /บทความวิจัย

วรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้ : ตำนานสร้างโลกฉบับบ้านป่าลาม
ศ.ชวน เพชรแก้ว 
โนรากับโฆษณา
ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ 
กระบวนการทางสังคมเพื่อการธำรงและสืบสานความเป็นไทยของคนไทยที่อาศัยอยู่ในรัฐทางตอนเหนือของประเทศมาเลเซีย
พิทยา บุษรารัตน์,  อารยา  ดำเรือง 
วัฒนธรรมบริโภคนิยม  ทุนนิยมและสัญญะ
ทัศนียา  บริพิศ 
รู้จักสักวา….จากอดีตถึงปัจจุบัน
ธีรวัฒน์  กล่าวเกลี้ยง 
วาดแผ่นดินอีสาน
สุธาทิพย์  โมราลาย 
การฝึกเขียนเรื่องให้เป็นเรื่องสั้น
สมใจ  สมคิด 
การใช้อาวุธในการรำโนราประกอบพิธีกรรม
สายฝน  ไฝเส้ง 
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การปกครองท้องถิ่น                                                                                       กาพกนก  ช่วยชู 
การศึกษาอัตลักษณ์ของชุมชนตลาดโบราณบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ
นิรมล  ขมหวาน 
อารยธรรมแดนใต้ ตามพรลิงค์ ลังกาสุกะ ศรีวิชัย และศรีธรรมาราชมหานคร (เมืองสิบสองนักษัตร)
สืบพงศ์ ธรรมชาติ 
โครงการพัฒนาร่องน้ำเพื่อการเดินเรือพาณิชย์กับผลกระทบต่ออนุภมิภาคลุ่มน้ำโขง
สุพรรษา ถวายเทียน 
วิจารณ์หนังสือ (Book Review)  : ไผ่แดง
นันธิดา จันทร์ศิริ

 

About culturaljo_2016

Check Also

ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 (ก.ค.- ธ.ค.60)

วารสารอาศรมวัฒน …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *