Home / ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160
โทรศัพท์ 075-672508-10, 075-672550
โทรสาร 075-672507
E-mail: culturaljournal.wu@gmail.com